Quina diferència hi ha entre l’enginyeria web i la tecnologia web?


Resposta 1:

Com ho veig:

Tecnologia web:

Veig la tecnologia web com el costat teòric de la web. Per exemple, la tecnologia web és saber què és exactament IPv4. Què és una adreça MAC. Les diferents capes del model OSI, etc.

Enginyeria web:

Veig l’enginyeria web com el costat pràctic de la web. És a dir, no només saben què és IPv4, sinó que sé com utilitzar-lo. Saber (i poder) configurar una xarxa de casa / empresa.

Comparació (de com ho veig):

Una adreça IP estàtica és l’acte de fixar una adreça IP que el controlador de xarxa sempre intentarà utilitzar. (tecnologia, teòrica) Puc configurar una adreça IP estàtica a Windows fent el següent: quadre de control -> xarxa i internet -> xarxa i centre de compartició -> canviar la configuració de l'adaptador -> fer clic amb el botó dret de la connexió a Internet activa -> propietats -> feu doble clic a “Internet Protocol Version 4” (IPv4) -> canvieu el botó de ràdio DE “Obtenir una adreça IP automàticament” PER “Utilitzar la següent adreça IP” -> Introduïu una adreça IP estàtica al camp “Adreça IP” -> introduïu màscara de subxarxa i passarel·la predeterminada en els seus respectius camps -> feu clic a ok (enginyeria, pràctica)

tl; dr;

Com ho veig: La tecnologia és la part teòrica, és a dir, saber què és, enginyar la pràctica, és a dir, saber-la aplicar a la vida diària.