Quina diferència hi ha entre els canals iònics i les bombes d’ions?


Resposta 1:

La primera resposta de pas passa al nom: els canals són porus a les membranes per on poden passar ions sense que es cremi energia, a més de l'energia potencial del gradient de concentració d'ions. D'altra banda, les bombes cremen alguna forma d'energia, com l'ATP, per moure un ió a través de la membrana, normalment contra el gradient de concentració d'aquest ió. Mecànicament, aquestes dues petites màquines tenen molt en comú. Per exemple, tots dos solen "unir" un ió a la seva estructura mentre es mou aquest ió, el canal ho fa amb finalitats de selectivitat, mentre que la bomba ho fa per "agafar" l'ió i, per tant, tirar-lo a través de la membrana. Algunes bombes utilitzen el gradient de concentració d’un ió com a font d’energia per bombar un altre.