Quina diferència hi ha entre entrades fixes i variables?


Resposta 1:

Entrades fixes: - Són entrades la quantitat de les quals és constant durant un període de temps o constant per a la funció de producció a curt termini. L’entrada fixa generalment inclourà la terra i la maquinària, i també pot incloure cert tipus de treball (treball base de contracte).

Entrades variables: - Són entrades la quantitat de les quals pot variar, fins i tot a curt termini o a curt període de temps. Un exemple d’aquests inputs són el combustible d’energia laboral, etc.