Quina diferència hi ha entre un endolls elèctric i els endolls Wi-Fi?


Resposta 1:

La principal diferència que notareu ... Només una d'elles és real.

Una presa elèctrica té de dos a tres pins, viva, neutra i (opcionalment) de terra. Aquests permeten que els dispositius estiguin connectats a una font d’alimentació o a la xarxa d’alimentació principal, produint una tensió entre 110 i 240 vac, depenent del lloc on es trobi.

Simplement no existeix cap presa de connexió wi-fi.

És possible que es refereixi a una línia telefònica que utilitzaríeu per connectar el vostre telèfon fix i un mòdem o un encaminador wi-fi. En cas afirmatiu, aquests punts de venda solen transportar línies de 6vdc i com per a subministrar i enviar dades que ha creat el vostre telèfon o encaminador.