Quina diferència hi ha entre el registre de marques i el registre de disseny?


Resposta 1:

Segons The Designs Act, 2000 “disseny” significa només les característiques de la forma, la configuració, el patró, l’ornament o la composició de línies o colors aplicades a qualsevol article, ja sigui de forma tridimensional o tridimensional o ambdues formes. Les marques comercials també poden significar una forma de mercaderia, però el mateix s'aplica al disseny. Per tant, hi ha alguna cosa confusa sobre marques i disseny.

El Disseny proporciona una protecció a l’aspecte físic d’un producte si no afecta a les funcions del producte. Per protegir-se com a disseny ha de ser:

  • Nou o original; No publicat (és a dir, divulgat al públic a l'Índia o a l'estranger de forma tangible o mitjançant un ús o de qualsevol altra forma abans de presentar la sol·licitud); es distingeix significativament dels dissenys coneguts o combinacions de dissenys coneguts; i Evitar la matèria escandalosa o obscena.

La marca no ha de ser innovadora. Però ha de ser nou. Una marca comercial identifica un producte en relació amb una empresa específica.

La protecció de marques comercials té una durada de 10 anys i es pot renovar pagant una quota addicional.

La protecció del disseny té una durada de deu anys, que es pot allargar cinc anys. A partir d’aleshores, el disseny esdevé propietat pública i pot ser utilitzat per a qualsevol.


Resposta 2:

Un registre de marca comercial protegeix una paraula o paraules, nom, símbol o dibuix que s’utilitza al comerç per distingir una font de béns o serveis de l’altra.

Un registre de disseny protegeix qualsevol disseny ornamental nou i innovador d'un article de fabricació.

Bàsicament, aquest últim permetria la protecció de l’aspecte físic d’un producte distintiu que hom pensa vendre. Mentre que, el primer defensaria els símbols o paraules que un utilitza per identificar el producte que prové del seu negoci específic. En determinades condicions, ambdues formes de protecció poden ser accessibles per cobrir un disseny únic, proporcionant beneficis potencials per al propietari d'aquests drets.

Si teniu més consulta o necessiteu assistència legal pel que fa a la marca comercial o el registre del copyright, podeu visitar trademarkclick.com


Resposta 3:

Diferència entre registre de marca i disseny

Un registre de disseny protegeix qualsevol disseny ornamental nou i innovador d'un article de fabricació. Un registre de marca comercial protegeix una paraula o paraules, nom, símbol o dibuix que s’utilitza al comerç per distingir una font de béns o serveis de l’altra.

Exemple de registre de disseny 2

Altrament dit, un registre de disseny permetria protegir l’aspecte físic d’un producte distintiu que preveu vendre al públic (sempre que aquesta aparença no afecti de cap manera la funció del producte). Una marca comercial defensaria els símbols o les paraules que feu servir per identificar el producte que provenen del vostre negoci específic. En determinades condicions, ambdues formes de protecció poden ser accessibles per cobrir un disseny únic, proporcionant beneficis potencials per al propietari d'aquests drets.

Produir una breu sinopsi en referència al registre del disseny segons la Llei de disseny és:

  • No s'ha de procedir de cap procediment previ per a la publicació prèvia d'una sol·licitud rellevant per al registre de disseny. Això s'ha de fer mitjançant la verificació de qualsevol sol·licitud per presentar cap oposició a aquesta sol·licitud registrada.

El procediment definit en la Llei de dissenys tal com està recollida a la Llei sobre patents, així com a la Llei de marques comercials, no tracta cap oposició de registre.

Hi ha una diferència pronunciada en les conseqüències legals definides a la secció 10 (4) i 38 de la Llei de dissenys en comparació amb la secció 31 de la Llei de marques comercials que tracta de les proves relacionades amb la validesa prima facie, un cop registrada una marca comercial.

Wazzeer és reconegut per empresaris com el soci legal i comptable més fiable. Ens encantarà molt ajudar-vos. Connectem-nos!