Quina diferència hi ha entre el nombre més gran de quatre dígits i el més petit de cinc dígits?


Resposta 1:

Si tenim en compte nombres positius, el nombre més petit de cinc dígits = 10000 i el nombre més gran de 4 dígits = 9999. I la diferència entre ells és 1.

Si tenim en compte nombres positius i negatius, el nombre més petit de cinc dígits = -99999 i el nombre més gran de 4 dígits = 9999. I la diferència entre ells és de 109998.