Quina diferència hi ha entre els següents: TOEFL CBT, TOEFL PBT i TOEFL iBT?


Resposta 1:

El TOEFL és una prova que mostra a l’oficina d’admissions el vostre domini d’anglès. La CBT, PBT i iBT són diferents maneres de fer la prova. CBT és la prova basada en ordinador, PBT significa la prova basada en paper i iBT significa la prova basada en Internet. Els últims anys s'ha suprimit recentment el test CBT, per la qual cosa els punts de lliurament acceptables són PBT i iBT. Els PBT i iBT es puntuen de manera diferent a diferents escales i algunes escoles poden preferir la presentació d’una puntuació iBT que una puntuació PBT.

Juntament amb l’ajuda als estudiants a trobar préstecs d’educació i estudis, Nomad Credit ha ajudat molts estudiants internacionals amb les seves necessitats d’admissió. Si necessiteu ajuda per a admissions, visiteu-nos aquí.