Quina diferència hi ha entre la interacció social i la conducta social?


Resposta 1:

Mentre el mirava cap amunt.

El comportament social és el comportament guiat cap a la societat que es produeix entre els membres de la societat amb el mateix tipus. (humans) bàsicament es tracta d’un procés de contacte com ara: les conductes d’enrenou social (negatives) o l’altruisme, sacrifici i timidesa. (positiu)

D'altra banda, la interacció social que ha tingut en compte la base en l'estudi de la sociologia, que estudia com interaccionen els individus amb l'entorn i el que resulta d'aquesta interacció com: valors, hàbits i tendències.

Ella és un enllaç per a més aclariments

COMPORTAMENT I INTERACCIÓ SOCIALS