Quina diferència hi ha entre escuma quàntica i corda?


Resposta 1:

Són dues teories diferents per a la gravetat quàntica. Una és evident que està equivocada, però no us diré quin.

Spin Foam, sorgit de Loop Quantum Gravity. El punt de partida és la quantització directa de les equacions d’Einstein. Una de les característiques d’aquesta quantització és la necessitat d’una distància finita. ... Hi ha un intent de construir l'espai Hilbert de gravetat quàntica mitjançant la introducció de les xarxes de spin de Penrose. Es tracta de gràfics unidireccionals amb nombres enters a les vores. Un cop tinguem l’espai Hilbert es pot provar i construir accions que condueixin a l’equació d’Einstein.

La teoria de cordes (que és de deu anys més gran) va adoptar un enfocament diferent. Resulta que la nostra és una quantificar una cadena de 1 dimensió que es mou a l’espai pla, i l’espectre tindrà un gravitó spin-2 sense masses. La conseqüència que en la física de baix consum són les equacions d’Einstein. El problema de la teoria de cordes és la consistència. En té una. La qual cosa condueix a tota mena de resultats bojos com ara dimensions addicionals, super-simetria, un munt d’estranys estats no pertorbadors. Cap d’ells no contradiu cap coneixement experimental. Però cap d'ells no té una prova experimental.

No hi ha cadenes a LQG ni a Spin Foam.

No hi ha cap xarxa de distància fixa ni de spin en la teoria de les cadenes.