Quina diferència hi ha entre equacions diferencials parcials i completes?


Resposta 1:

La resposta simple és una equació diferencial parcial és una equació de diferencial parcial i una equació diferencial és, suposem què ... Però, a l’hora d’aprofundir en més detalls, també veig que aquesta no és una pregunta fàcil, però podeu argumentar l’equació diferencial que normalment obteniu amb un paràmetre, com ara el temps i un problema de cau. Es dóna valor inicial. Les equacions diferencials es troben principalment amb problemes de valor de frontera, com l’equació de Schrödinger, en què vas aprendre la seva solució, en un cas especial, a l’escola.