Quina diferència hi ha entre la base de dades operativa i la base de dades d’informació?


Resposta 1:

La base de dades operativa és la que recopila tota la informació, de manera que és la base de dades principal. La base de dades d’informació és una base de dades separada que s’estructura de manera que pot respondre eficaçment a les necessitats dels usuaris de dades. Aleshores, necessiteu un programa que llegeixi la base de dades operativa i que "interpreti" i emmagatzemi la informació a la base de dades d'informes.

Només cal tenir dues bases de dades, si les dades recollides (a la base de dades operativa) són difícils d’interpretar per als informes. Per evitar aquesta costosa interpretació cada vegada que es necessiten les dades, es canvia una vegada per un formulari més adequat per informar, i els usuaris finals utilitzen la base de dades d'informes en lloc de la base de dades operativa. També podeu tenir diverses bases de dades operatives que alimentin una base de dades d'informació o tenir vistes diferents a les dades amb diverses bases de dades d'informació.


Resposta 2:

Les bases de dades operatives són funcionals i se centren normalment en l’estat actual de les dades des d’una perspectiva transaccional. Les bases de dades d'informes són instantànies puntuals de les variables clau i de les mesures necessàries per respondre a la pregunta "com anem?" Un magatzem de dades és una col·lecció longitudinal de les instantànies puntuals de dades operatives. Un mart de dades és una base de dades d’informes amb dades longitudinals. Aquesta és la veritable diferència entre els enfocaments d’Inmon i Kimball: Inmon està dissenyant un magatzem de dades, Kimball està dissenyant (una col·lecció de) marts de dades.