Quina diferència hi ha entre la imatge del nucli i la del nucli a Linux?


Resposta 1:

Un nucli Linux és el nivell més baix de programari fàcilment substituïble que interfereix amb el maquinari del vostre ordinador. S’encarrega d’interferir totes les aplicacions que s’executen en “mode d’usuari” fins al maquinari físic i permetre que processos, coneguts com a servidors, puguin obtenir informació entre si mitjançant la comunicació entre processos (IPC).

La paraula imatge també té una definició "Un fitxer que conté tota la informació necessària per produir una còpia de treball en viu".

No vol dir que una imatge sigui només una còpia 1: 1 d'un disc. Com que la foto representa la realitat exactament com es feia al rodar, una imatge d'un programa executable (o nucli) representa el programa en un estat, on pot carregar-se a la memòria dels sistemes exactament tal com és i després se li dóna control. Aleshores, aquest programa pot començar a funcionar des d'aquest estat de manera coherent. De manera que la imatge del nucli de Linux és una imatge (una imatge de l'estat) del nucli de Linux que és capaç d'executar per si mateixa després de donar-li el control.

Imatge: la imatge d'un homomorfisme de grup i en funcions i mapes generals són només un subconjunt d'alguns conjunts, a qui els elements se n'assenyalen. La funció pot no mapar-se a tots els elements i aquests elements no s'inclourien a la imatge.

Nucli: bàsicament només són els elements del conjunt original que s'assignen a la imatge, però només s'uneixen a l'element d'identitat de la imatge. Bàsicament els elements que es corresponen a 0 semblen cosa de la imatge.