Quina diferència hi ha entre les institucions i la regulació?


Resposta 1:

Durkheim va descriure la sociologia com una ciència de les institucions, la seva gènesi i les seves funcions. Quines són les institucions als ulls dels sociòlegs? Per als sociòlegs, les institucions són (i) formes socials que es reprodueixen i (ii) regeixen els comportaments dels individus dins d’una comunitat determinada. Els exemples d’institucions són governs, la família, idiomes humans, universitats, hospitals, corporacions empresarials i sistemes legals. Un règim regulador és una institució (en la llengua de la sociologia).

Val la pena assenyalar que la majoria d’economistes ignoren les institucions. Els economistes corrents consideren la regulació com les normes i la seva aplicació. Aquestes normes són establertes pels reguladors, per consell d’economistes coneguts. Els economistes no veuen (o no volen veure) un règim regulador com a forma social viva. No obstant això, reconeixen l'existència d'un fenomen anomenat "captació reguladora" pel qual els economistes i els seus clients reguladors estan sent intel·ligits per interessos especials. És a dir, de vegades sembla que un règim regulador té una ment pròpia.