Quina diferència hi ha entre IFR i VFR?


Resposta 1:

Les "Regles" signifiquen el conjunt de regles específiques a les que us heu obligat en volar VFR (Visual Flight Rules) i IFR (Instrument Flight Rules)

En termes de laïc, VFR vol dir que estàs pel vostre compte i sou l’únic responsable de mantenir la separació VISUAL tant del terreny com del trànsit, resteu sempre en VMC (Condicions meteorològiques visuals - manteniu el contacte visual amb el terreny i el cel que l’envolta bàsicament) i podeu volar. pràcticament pel vostre compte, sempre que resteu al marge de l’espai aeri on no es permet el trànsit VFR.

Sota el VFR, s'espera que navegueu visualment (no utilitzant navaids, no transitant per vies respiratòries, no utilitzant procediments d'instruments, etc). No heu d'utilitzar altituds o nivells de vol "000", cal compensar-vos en increments de 500 peus (no voleu a 5.000 peus, voleu 5.500 peus), però heu de respectar les altituds o els nivells de vol disponibles segons direcció del vol. Generalment, no podeu sobrepassar FL195 quan voleu VFR.

IFR vol dir que podeu volar sense estar obligat per restriccions terrenals com ara la visibilitat. Vostè no és l’únic responsable de la separació (ATC s’assegurarà de mantenir-se correctament separat de l’altre trànsit i de les altituds mínimes segures i el servei ATC us mantindrà separats del terreny).

Segons IFR, el vostre pla de vol ha de ser presentat i esborrat per a una ruta, nivell i límit específic i no se li permetrà desviar-se d’ella, tret que l’ATC ho autoritzi prèviament. Heu d’estar certificats per volar IFR, i també ho fa l’avió.

Hi ha molt més, però aquestes són les coses bàsiques.

Cada país té un conjunt diferent de normes i regulacions específiques (als EUA és un FAR el número del qual no recordo) al qual podríeu referir-vos per a més detalls.

No és la millor font d’informació precisa i imparcial, però també hi ha moltes coses bones per llegir sobre Wikipedia


Resposta 2:

VFR (Visual Flying Rules) significa que el pilot és responsable de mantenir la separació dels altres avions en cercar altres avions per la finestra. Per descomptat, això vol dir que cal tenir visibilitat, de manera que no podeu entrar en núvols (o propers) núvols o boira. Tot i això, també significa que necessiteu menys equipament a l’avió, menys formació i que no necessiteu una supervisió directa (és a dir, mà d’obra) del sistema de control de trànsit aeri (ATC). Tot i així, continuarà parlant per controlar, sobretot pels aeroports o l'espai aeri controlat. També podeu demanar el “vol després”, cosa que vol dir que l’ATC us assignarà un codi “squawk” per al vostre transpondedor perquè sàpiguen qui / on esteu, i us diran si hi ha alguna cosa a la qual haureu d’estar atents, com ara un altre avió a prop. Tot i això, només són consells i no us "controlen". Per a VFR, podeu triar presentar un pla de vol, però és opcional, i només s’utilitza realment si us falta.

IFR (Instrument Flying Rules) significa que l’ATC és responsable de mantenir la separació d’altres aeronaus. Heu d’arxivar un pla de vol IFR detallat amb antelació i mantenir-vos en contacte radiofònic amb ATC durant tot el vol. Us donaran un nou codi de "squawk" cada vegada que se us faci passar d'un controlador a un altre i us donaran informació detallada sobre quin nivell volar i quin curs. El vostre avió ha de complir els estàndards de l’instrumental per a la IFR, i el pilot ha de ser qualificat per la norma IFR, que és una mica més d’entrenament que un pilot VFR. Tanmateix, algunes coses continuen quedant al pilot mirant per la finestra, sobretot, aterrant. Molts avions no estan equipats per a un aterratge totalment automàtic, de manera que si hi ha poca visibilitat a l’aeroport (per exemple, boira), encara haureu d’anar a un altre lloc ja que la combinació d’instruments i un pilot humà sols no són prou precisos per garantir una seguretat aterratge.


Resposta 3:

Les dues categories de vol tenen conjunts de regles que els pilots han de seguir.

Les regles per a les IFR existeixen de manera que els pilots puguin entrar als núvols i volar fins a un aterratge segur sense xocar-se entre ells ni al terreny.

Les regles de la VFR existeixen de manera que els pilots VFR queden fora dels pilots IFR i eviten xocar-se entre ells.

Per exemple, un pilot IFR està obligat per una regla que ha de volar l’encapçalament que li va assignar per última vegada. Una altra regla prohibeix baixar per sota de l’altitud prescrita sense poder veure l’aeroport.

Un exemple de regles de la VFR és que quan es troben a prop d'una via aèria o un aeroport, els pilots VFR han d'evitar els núvols per un ampli marge, ja que no saben si podrien sortir-ne algun avió IFR.

Hi ha moltes normes addicionals, però treballen per garantir la seguretat de tots els usuaris de l’aire


Resposta 4:

IFR:

L'IFR és un conjunt de regles que es consideren quan les visuals de vol fora de perill no són segures. El pilot i els controladors utilitzen aquest terme per definir en quin tipus d'avió de pla de vol volaran!

  • IFR vol dir navegar íntegrament per instruments o sota control ATC.

El control de trànsit aeri dirigirà els pilots quan s'apliquin les normes IFR. L'ATC dirigirà el pilot quant a la velocitat, la direcció, el curs, l'altitud, etc.FR és crucial en el clima quan la visibilitat és inferior a 2 milles.

VFR:

La VFR s'aplica quan les condicions meteorològiques són clares quan el pilot pot veure la direcció de la ruta de l'avió. Quan el clima no coincideix amb la condició metrològica visual, el pilot ha d'utilitzar la regla IFR.

  • VFR vol dir navegar per allò que fora. Els instruments VVR + significa (com s'ha esmentat anteriorment, però utilitzant instruments de navegació ADF, GPS, etc.)

VFR significa volar sense control de ATC. Podeu operar l'aeronau lliurement. En els espais aeris, també heu de revisar el terreny, ja que també esteu comprovant els altres avions per evitar que es produeixin col·lisions. avions i obstacles i per controlar l’altitud de l’aeronau.

Per tant, qualsevol pilot aspirant o un individu amb un PPL o CPL pot afegir-se a les seves habilitats sol·licitant una qualificació d’instrument si vol volar sota IFR. A més, alguns dels cursos de qualificació de tipus FAA requereixen qualificació d'instruments i VFR.