Quina diferència hi ha entre "Ell ha fet" i "Ell ha fet"?


Resposta 1:

Es diu que la construcció HI HA FET UNA PRESENT TENSA PERFECTA. Aquesta tensió s'utilitza per a denotar una acció que va superar en el passat immediat i / o el resultat segueix sent o és rellevant. Per ex. He explicat un dels usos del present perfecte. [així, estigueu preparats per respondre a les mateixes preguntes ara]

Es diu que la construcció HE DIU a SIMPLE PAST TENSE. Aquesta tensió s'utilitza quan voleu transmetre una acció que va superar en un moment definitiu. Per ex., Va acabar ahir les seves tasques.


Resposta 2:

Les FORMES VERBES tenen diferents funcions en sintagmes verbals finites i no finites. La Forma -s i la Forma Past sempre són Finites, mentre que el Participi -ing i el -ed, Participi Passat, són sempre No Finites. La Forma de Base: la Forma que no té cap inflexió, de vegades és finita i, de vegades, no finita. . A l'oració donada "Ho ha fet. ”, Només el Primer Verb paraula:“ té ”és finit, mentre que el Verb posterior“ fet ”no és finit (com s’ha explicat anteriorment: el participat, el participi passat sempre és no finit.). Tanmateix, a la Segona Frase "Ho va fer", la paraula Verb únic "va fer" és la Forma passada, i és Finita. La frase: "Ho ha fet". , és un exemple de l'aspecte perfecte després de "HAVE", Mentre que, L'altra frase: "Ho va fer. ", És un exemple de la forma passada, d'un verb finit en el passat passat. Totes dues són oracions simples.