Quina diferència hi ha entre moviment harmònic i no harmònic?


Resposta 1:

El moviment harmònic segueix una certa equació diferencial.

Si x = 0 és l'origen, la força que torna la partícula de nou a l'origen ha de ser proporcional a la distància de l'origen x:

mx¨=kxm \ddot{x} = -kx

Si la moció segueix aquesta llei, és harmònica. La solució d'aquesta equació diferencial produirà funcions sinusoïdal i cosinus.

La resta és no harmònica.