Quina diferència hi ha entre la reordenació de les frites i la reordenació de claisen en química orgànica?


Resposta 1:

Reordenació de Claisen

El reordenament de Claisen és una reacció orgànica on un eter de vinil alil es converteix en un compost carbonílic γ, atu insaturat amb l’entrada de calor o un àcid de Lewis. Aquesta reacció pertany a una classe de reaccions anomenades "reordenaments sigmatròpics" i és un procés concertat on els enllaços es formen i es trenquen alhora. Quan els substituents estan presents en el material de partida de l’àter vinilal, es pot predir l’estereoquímica d’aquesta reacció dibuixant la molècula en una conformació similar a una cadira i col·locant els substituents en la posició equatorial per minimitzar les interaccions estèriques.

Font: reordenació de Claisen

Reordenació de les patates fregides

Quan els fenilèters s’escalfen amb AlCl3 anhidre en presència de CS2 com a dissolvent, se sotmeten a un reordenament per produir una barreja d’o & p-hidrox cetones.

Aquesta és la diferència bàsica. :)