Quina diferència hi ha entre la fama i la reputació?


Resposta 1:

El significat és diferent per a diferents persones. En realitat Anglès diu que les dues paraules són sinònim, però els nostres usos marquen la diferència. Segons la meva opinió, la diferència és a la zona d'influència.

A qui és conegut per la seva tasca en una àmplia zona, el vam anomenar com a persona famosa, però quan una persona té fama en una zona petita (la seva localitat), el vam anomenar com a persona de renom.

Així, qualsevol persona és famosa abans que tingui reputació a la seva localitat. Així doncs, d’aquesta manera marquem la diferència entre dues paraules.