Quina diferència hi ha entre eprouver, se sentir, ressentir?


Resposta 1:

L’excel·lent resposta de Priyanka Pavaki, la diferència principal per a un parlant francès és que ressentir i éprouver són inusuals en el llenguatge quotidià, definitivament són estil soutenu o escrit, mentre que se sent la manera habitual de dir les coses; així en llengua parlada:

  • Em sento tristor => em sento trist, sento el teu dolor => em sento malament per a tu,

Un cas especial per sentir: significa "fer olor", però també "tenir sensació" com a je la sens pas, aquesta affaire vol dir "tinc mal sentiment sobre aquest negoci, sembla que hi ha alguna cosa de pes".