Quina diferència hi ha entre empresari i innovació?


Resposta 1:
  • Innovador

és qui introdueix mètodes, idees o productes nous. Per exemple, la introducció d'un equipament nou que pugui reduir el consum d'electricitat en un percentatge és una innovació. Les innovacions necessiten creativitat i pensament nou. La innovació no sempre significa invenció. La innovació pot crear canvis i afegir valors al producte o servei existent.

Les fonts d’innovació són canvis econòmics, canvis tecnològics, nous coneixements, nous mercats, etc. Això fa que una persona pensi en un nou producte, serveis o procés comercial. La innovació ajuda a les organitzacions a ser forts i ser competitives a la indústria. No hi ha risc per a la innovació.

  • Empresari

és qui crea una empresa o empreses, assumint riscos financers amb l’esperança de benefici. L’emprenedoria entén l’oportunitat de negoci de les grans idees innovades i aporta un valor tangible a la innovació. Els empresaris sempre busquen fonts d’innovació i no es limiten a un tipus d’innovació. Els empresaris creen negocis en l'oportunitat identificada i la gestionen de manera rendible. Necessiten habilitats com ara planificar, prendre decisions, gestionar la planificació, motivar i prendre riscos. L’emprenedoria amb èxit és sempre el resultat de treballar, de compromís i d’assumir riscos.

  • Diferència entre Innovador i Emprenedor

La diferència clau entre innovació i emprenedoria és que la innovació significa introduir alguna cosa nova. Pot ser una idea, producte, model o servei. D’altra banda, fer una gran idea en una oportunitat de negoci és l’emprenedoria. L’emprenedoria comença amb la innovació. Hi ha un risc en l'emprenedoria que no hi ha en innovació.

FONT-Diferència entre innovació i emprenedoria


Resposta 2:

La innovació és la possibilitat de crear noves maneres de fer coses que siguin millors, rendibles i segures.

Els empresaris poden ser innovadors, però són una manera més de convertir-lo en guanyar diners amb les seves innovacions.

Williams Shakespeare va ser innovador, però va morir pobre, ja que no va poder monetitzar les seves habilitats.

Thomas Edison va ser innovador, però va obtenir la seva innovació. Elon Musk és un bon exemple en els nostres dies d’Emprenedor que és innovador.

Aquesta és la diferència entre ser innovador i ser emprenedor.


Resposta 3:

Un pensament innovador us pot aparèixer al cap en una fracció de segon o després de tota la vida de la investigació

Ser emprenedor consisteix a convertir les idees primes en accions reals i requereix passió i determinació sovint durant períodes molt llargs per fer realitat el somni ja que construir un negoci real no pot passar només durant la nit


Resposta 4:

Un pensament innovador us pot aparèixer al cap en una fracció de segon o després de tota la vida de la investigació

Ser emprenedor consisteix a convertir les idees primes en accions reals i requereix passió i determinació sovint durant períodes molt llargs per fer realitat el somni ja que construir un negoci real no pot passar només durant la nit