Quina diferència hi ha entre màquines elèctriques i màquines elèctriques especials?


Resposta 1:

Les màquines elèctriques especials són aquelles màquines que es diferencien constructivament, tècnicament i funcionalment de la resta de la màquina convencional.

El concepte o principi són els mateixos en ambdós tipus de màquina.

S'utilitzen màquines elèctriques especials amb finalitats especials.

Suposem que necessitem un moviment rectilini i després utilitzem un motor d’inducció lineal LIM. Perquè LIM és un motor amb finalitat pràcticament especial que s’utilitza per aconseguir moviments rectilinis en lloc de moviments rotatius com en el cas dels motors convencionals.

Si necessitem un control de velocitat precís i de posició precisa a grans tors, definitivament no utilitzem un motor ordinari, utilitzem un SERVOMOTORS.

Un altre exemple de màquines especials són els motors pas a pas, el motor BLDC, el motor DC de baixa inèrcia, els sincros, el generador de Rosenberg, etc. també en els dispositius estàtics, són els transformadors automàtics (x'mer)

Veriac x'mer, reforçador x'mer, toqueu el canvi x'mer, l'aïllament x'mer etc.

En resum, el principi de funcionament de la màquina especial és el mateix que en la màquina convencional, però l'ús de la màquina sepcial per aconseguir una sortida sepcial, és per això que només s'utilitza en aplicacions especials.