Quina diferència hi ha entre el tall, el betum i l’emulsió?


Resposta 1:

El betum, l'emulsió i la retallada són aglutinants de paviment que s'utilitzen en paviments flexibles.

  • El betum s’obté a partir del procés de refinació (destil·lació fraccional) del cru (un producte petrolífer) i és molt conegut per la seva qualitat d’adhesió i impermeabilització. El bitum és termoplàstic (es torna suau al escalfar i s’endureix al refredament). La termoplasticitat permet que el betum flueixi, es pot bombar i es pot fer. Per tant, cada cop que volem utilitzar betum, cal escalfar-lo (per reduir la seva viscositat i fer-lo fluïr) a una temperatura superior a 100 ° C. Aquest escalfament és consumidor d'energia. El retorn és de bitum de baixa viscositat. Per alleujar la necessitat de escalfar bitum abans de l'ús, s'hi afegeix un dissolvent volàtil a Bitum. Després de l'aplicació a la superfície de la carretera, la matèria volàtil s'evapora, deixant per darrere la quantitat desitjada de betum. L’emulsió és (50–70% de betum + 0,1–2% agent emulsionant + aigua) L’emulsió consisteix en globus de betum que es mantenen en suspensió a l’aigua per la càrrega electrostàtica proporcionada per agents emulsionants. L’emulsió no requereix escalfament abans de l’aplicació, de manera que s’estalvia energia .

ENTRE TOTAQUESTA TEORIA, L’IMPORTANT PUNT QUE Vull PORTAR AL TEU AVIS

Calentant-se amb betum abans d’utilitzar-lo per reduir la seva viscositat (i millorar la seva fluïdesa). Per reduir aquesta necessitat de calefacció, el retall va arribar a la imatge on el dissolvent volàtil va reduir la viscositat reduint així la necessitat de calefacció. Però el problema de la reducció va ser que després de l'evaporació, el dissolvent volàtil es va alliberar a l'atmosfera que conduïa a la contaminació. A continuació, van sortir emulsionants que no només eren eficients energèticament (ja que no s'escalfen), sinó que també eren favorables al medi ambient (ja que només s'evapora l'aigua i no hi ha cap dissolvent volàtil alliberat a l'atmosfera. .)

Font: Vídeo d'Enginyeria del Transport NPTEL Conferència 29 i 30. Conferència - 30 Materials de Paviment - IV Conferència - 29 Materials de Paviment - III

PS: Hi ha tanta teoria disponible a Internet sobre el betum, la retallada i l’emulsió. Com que la pregunta era sobre la diferència entre els tres, primer vaig afegir un petit fons teòric abans de trobar la diferència entre aquestes 3. Les aplicacions d’aquestes 3 es poden trobar fàcilment a Internet.


Resposta 2:

El betum és les fraccions pesades que queden després de destil·lar el cru per eliminar fraccions més lleugeres com la benzina i el gasoil. És possible "esquerdar" el betum gruixut en fraccions més lleugeres, però hi ha un mercat de betum per a material de pavimentació, sostres, impermeabilitzacions, etc. Per tant, no és econòmic desgastar el betum, tret que el preu de mercat de les fraccions més lleugeres sigui molt elevat. "Tar" és un terme vernacular comú per a betum, "ciment d'asfalt" o AC és un nom comú per a la indústria de la pavimentació.

El betum requereix una temperatura bastant elevada per reduir la viscositat suficient per utilitzar-la per crear paviments d’asfalt (macadam AKA) Això requereix molt combustible i el líquid enganxós calent pot suposar un greu perill per a la seguretat, de manera que hi ha una certa motivació per crear un material que requereixi. temperatures de treball més baixes, però encara tenen la viscositat necessària en un calorós dia d’estiu.

Això es pot aconseguir barrejant el betum amb un dissolvent, que s’evaporarà després de l’aplicació, deixant el betum pur al seu lloc. El betum és no polar, per la qual cosa es dissoldran diversos dissolts no polars. El producte bitum aprimat resultant s'anomena "retall".

La reducció té un parell de problemes: Els dissolvents que s’utilitzen són típicament begudes minerals, gasoil, nafta, etc. Aquests poden presentar riscos per a la salut i el medi ambient a mesura que s’evapora. També poden presentar riscos d’incendis i explosions.

De manera que seria desitjable utilitzar un dissolvent no tòxic que no fos inflamable per aprimar el betum. L’aigua s’ajusta a aquesta descripció. Però l'aigua és una molècula altament polar, per la qual cosa no es dissoldrà betum. Amb agents adequats i de processament, es pot utilitzar aigua per formar una emulsió bastant estable amb el betum. Es pot utilitzar de manera segura com el betum a temperatures més baixes.

Tan:

Reducció = solució de betum i dissolvent no polar.

Emulsió = betum i aigua en una emulsió.


Resposta 3:

-Bumum de grau d’estalvi:

Ø betum parent a partir del qual es produeixen les altres formes

Ø Temperatura de pavimentació d'asfalt: 160-200 C

-Bumum de retrocés:

Ø Bitum diluït en dissolvent per fer-lo més fluid per aplicar

Ø Temperatura de pavimentació de l’asfalt: 60-90 C amb oli, i fins a 20 C amb dissolvents

-Emulsions de betum:

Ø Dispersions de betum a l’aigua. Betum calent + aigua + emulsionant

Ø Temperatura de pavimentació de l’asfalt: 20 C (betum a l’aigua)


Resposta 4:

Betum recortable

La pràctica normal és escalfar betum per reduir la seva viscositat. En algunes situacions, es prefereix utilitzar aglomerants líquids com ara betum de tall. En el betum de retall s'utilitza un dissolvent adequat per disminuir la viscositat del betum. Des del punt de vista mediambiental també es prefereix el betum de retallada. El dissolvent del material bituminós s’evaporarà i el betum unirà l’agregat. El betum de retall s'utilitza per a la construcció i manteniment de carreteres bituminoses de temps fred. Els destil·lats utilitzats per a la preparació del betum de tall són la nafta, el querosè, el gasoil i el forn.

Tipus de betum de retallada

Hi ha diferents tipus de betum de retallada disponibles:

  1. Curació ràpida (RC), curat mitjà (MC) i curat baix (SC).

RC es recomana per a apòsits de superfície i patchwork.

MC es recomana per a la premezcla amb menys quantitat d’agregats fins.

SC s'utilitza per a la premescola amb una quantitat apreciable d'àrids fins.

2. Emulsió de betum

L’emulsió de betum és un producte líquid en què el betum queda suspès en un estat finament dividit en un medi aquós i estabilitzat per un material adequat. A l'Índia s'utilitzen emulsions de tipus catiònic. El contingut de betum a l'emulsió és al voltant del 60% i la resta de l'aigua. Quan s'aplica l'emulsió a la carretera, es descompon i es produeix alliberament d'aigua i la barreja comença a quedar. El temps de muntatge depèn del grau d’asfalt.

La viscositat de les emulsions bituminoses es pot mesurar segons IS: 8887-1995.

Tipus d'emulsió de betum:

Hi ha disponibles tres tipus d'emulsions bituminoses que són:

  1. Configuració ràpida (RS) Configuració mitjana (MS) Configuració lenta (SC)

Les emulsions de betum són aglutinants ideals per a la construcció de carreteres turístiques. Quan l'escalfament de betum o àrids és difícil.

Les emulsions de muntatge ràpid s'utilitzen per a treballs de vestimenta superficial.

Les emulsions de paràmetre mitjà es prefereixen per a treballs de premix i treballs de reparació de pedaços.

Es prefereixen emulsions de càlcul lent en època de pluges.

Font: - Diferents tipus de betum, les seves propietats i usos

Espero que us ajudi