Quina diferència hi ha entre clientelisme i corrupció?


Resposta 1:

El clientelisme és el comerç de béns i serveis amb suport polític, sovint assumint un quid-pro-quo. El clientelisme i la corrupció es solapen, però no són sinònims. Algunes pràctiques de clientelisme són il·legals i es consideren corruptes, per exemple pagar algú pel seu vot en unes eleccions. La llei permet generalment altres pràctiques de clientelisme, com ara els treballs de mecenatge polític.