Quina diferència hi ha entre el consell legislatiu central i el consell legislatiu provincial?


Resposta 1:

L’assemblea legislativa central era la cambra baixa del consell legislatiu imperial, la legislatura de l’Índia britànica. Va ser creat pel govern de l'Índia Act 1919, que va aplicar les reformes de Montagu-chelmsford.

Les legislatures de l’Índia britànica van incloure òrgans legislatius a les presidències i províncies de l’Índia britànica, el consell legislatiu imperial de la cambra de prínceps i l’assemblea legislativa central. A les legislatures provincials es van produir boicots durant el període de la dinarquia entre 1919 i 935.