Quina diferència hi ha entre el CD i la ROM?


Resposta 1:

La pregunta no té sentit. És com preguntar quina és la diferència entre set i un gos. Volíeu dir CD-ROM?

El CD es va crear originalment com a format d'àudio. La música d’un CD es troba en una pista continuada com en els discos de vinil. No hi ha fitxers al disc. Però hi ha un directori.

El CD-ROM va ser la implementació de CD en ús de dades. Originalment tenia 550 MB, després 700 MB. Aquestes eren quantitats enormes a km dels anys 80. Era un mitjà de només lectura. Les dades es van escriure a la fàbrica, per tant, a la ROM. Originalment s'utilitzava per a programes de ciclopèdia, etc., i teníeu que tenir un CD-ROM tgd a la unitat mentre l'utilitzaves. Cap disc dur podria emmagatzemar les dades. Més tard també es va utilitzar com a suport d'instal·lació per a programes.

Més tard van crear formats escrivibles CD-R i CD-RW. El CD-R es podia escriure només una vegada, però el disc podia ser llegit per qualsevol unitat de CD-ROM (si és que la música de qualsevol reproductor de CD). El CD-RW es podia esborrar i reescriure, però només podia ser llegit per nous discs o reproductors que es van realitzar després de la seva introducció.