Quina diferència hi ha entre els hidrats de carboni i els àcids carboxílics?


Resposta 1:

La primera i més important és que els carbohidrats no existeixen.

És un nom que es va donar als sucres quan la química encara no era capaç de dilucidar les fórmules moleculars estructurals dels sucres.

Els sucres tenen fórmules moleculars del tipus Carbon (x) -Hydrogen (2y) -Oxygen (y) que permeten als químics de l’època pensar que la seva fórmula estructural podria ser Carbon (x) -Water (y), per la qual cosa els van anomenar “carbohidrats. '.

El terme encara s'utilitza fora de la química, i el seu ús fa que els químics tinguin menys pes.

(Els "hidrats" reals existeixen, però en la seva fórmula posem un punt entre l'altra molècula i les molècules d'aigua, per representar el fet que entre ells hi ha alguna "associació" però no un veritable enllaç químic. Per exemple, el blau El Vitriol és Pentahidrat de Sulfat de Coure, CuSO₄.5H₂O.)

Aleshores, a la pregunta "Quina diferència hi ha entre els sucres i els àcids carboxílics?" la resposta és, òbviament, que els sucres són els àcids, mentre que els altres són àcids.

Quina diferència hi ha entre elefants i rinocerontes?