Quina diferència hi ha entre la renda i la plusvàlua?


Resposta 1:

Segons la legislació tributària nord-americana, no hi ha cap tipus d'ingressos de capital. Hi ha ingressos ordinaris, ingressos passius, ingressos per inversions o guanys de capital (i altres dos). Els ingressos derivats del capital (que no són els guanys per intercanvis) es classifiquen generalment en ingressos per inversió o en ingressos ordinaris.

Potser la clau aquí és que els guanys de capital sempre sorgeixen per una operació de canvi. Tots els altres "ingressos de capital" es deriven de la propietat del capital.