Quina diferència hi ha entre 'no es pot' i 'no es pot mai'?


Resposta 1:

1.

En ambdós casos, "pot" és un complement.

2. Entre els dos adverbis qualificatius negatius, "no" és normal o habitual, mentre que, "mai" és més potent o emfàtic que "no". "Mai" és més aviat emocional en l'ús.

3. Mai no significa ni una sola vegada, i mai no pot voler dir ni una sola vegada.

Ex: 1. No l’he conegut mai abans. 2. No m’agrada mai.

Mai puc veure un fantasma a temps. 04. No vol dir simplement que no. Exemples: 1. No he tastat alcohol. 2. No li agrada la llet.

05. "Mai" s'utilitza generalment en temps present i passat, mentre que no es pot utilitzar en cap moment present, passat i futur.

Ex: Mai vaig tard.

Mai vaig arribar tard.

Mai puc deixar resoldre cap problema.

Mai vaig poder puntuar més del 60% en els meus dies principals.

No ha de venir.

No va venir.

No vindrà.

06. Mai (mai no pot) és alguna cosa que no pot passar mai -

Ex: La lluna mai no pot estar calenta.

El sol mai no pot sortir a l’oest.

Jo juro que mai pot passar en anglès.


Resposta 2:

No es veu cap diferència entre aquestes dues paraules.

"No es pot" que també es pot escriure com "no es pot" (forma contractada) o també es pot escriure com "no pot mai", que significa el mateix. No és per negatiu.

Si bé "mai no" pot significar el mateix perquè mai en això és negatiu.

Per tant, tots dos es poden utilitzar de forma intercanviable.