Quina diferència hi ha entre la calor i el joule?


Resposta 1:

Totes dues són unitats d’energia.

Però representen quantitats diferents. (Igual que polzades i metres són ambdues unitats de longitud)

Caloria que es defineix en termes de la calor específica de l’aigua.

Ara es defineix precisament en termes de joules: 1 calor = 4.184 joules.

Confusament, 1 Caloria = 1000 calories = 4.184 joules.

Finalment, hi ha almenys 7 variacions comunes de la calor, que depenen de la seva definició anterior, poden ser una mica més o menys de 4.184 joules. Com és habitual, la Viquipèdia té molt més.

I sorprenent, almenys dues variacions del joule (moderna i internacional).


Resposta 2:

Una calor és una unitat de mesura de l’energia necessària per elevar la temperatura d’1 gram d’aigua per 1 grau C. Un joule és una unitat d’energia elèctrica, que s’utilitza habitualment en les ciències físiques, igual al treball realitzat quan es produeix un corrent de un amperi es fa passar per una resistència d'un ohm durant un segon.


Resposta 3:

Una calor és una unitat de mesura de l’energia necessària per elevar la temperatura d’1 gram d’aigua per 1 grau C. Un joule és una unitat d’energia elèctrica, que s’utilitza habitualment en les ciències físiques, igual al treball realitzat quan es produeix un corrent de un amperi es fa passar per una resistència d'un ohm durant un segon.


Resposta 4:

Una calor és una unitat de mesura de l’energia necessària per elevar la temperatura d’1 gram d’aigua per 1 grau C. Un joule és una unitat d’energia elèctrica, que s’utilitza habitualment en les ciències físiques, igual al treball realitzat quan es produeix un corrent de un amperi es fa passar per una resistència d'un ohm durant un segon.