Quina diferència hi ha entre CAG, CGA i comptable general? Quines són les seves funcions?


Resposta 1:

CAG (Controlador i Auditor General) és el responsable de la Institució Suprema d'Auditoria de l'Índia. La seva funció principal és certificar els comptes de Union Govt elaborats per CGA i enviar els informes d'auditoria al president de l'Índia. És designat pel president. És independent del Govern. CGA (Controlador General d'Accouts) prepara el compte financer i d'apropiació de Union Govt. Treballa sota el Ministeri d'Hisenda. El Comptador General està subordinat a CAG que té com a funció principal la compilació dels comptes anuals del Govern de l'Estat i la presentació dels comptes anuals a CAG després de la seva certificació.