Quina diferència hi ha entre C # i ASP.net?


Resposta 1:
  • C # és el llenguatge de fons utilitzat en ASP. Marc web net.ASP. Net és el marc web creat a Net. Framework i suport Common Common Runtime (CLR) que permeten codificar amb qualsevol llenguatge CLR. ASP. Net utilitzat HTML, Javascript, Bootstrap com a eines de primera línia. Podeu utilitzar C # o Visual Basic com a llenguatge de fons. ASP .Net també proporciona 2 tipus de patró de disseny de desenvolupament web, formulari web i MVC.

Resposta 2:
  1. .Net és un framework (.NET Framework) on es poden crear diferents tipus d'aplicacions mitjançant diferents llenguatges (c #, c ++, vb, etc.) Iniciativa.

Resposta 3:

C # és un llenguatge que utilitzeu per crear un programa. ASP Net s’assembla més a un entorn on treballeu. Si us adoneu. Net té diferents versions que es poden utilitzar per crear codi que funcioni per a sistemes més antics o més nous. En teoria, una versió superior de .Net tindrà una compatibilitat endarrerida. No t’ho creguis. De vegades cal baixar la versió només perquè el codi funcioni en sistemes més antics. Quan això passi, molta sort. Ara tinc aquest problema perquè una característica d’una versió anterior d’ajaxtoolkit que funcionava perfectament ni tan sols sembla que sigui a la versió 17.1. Ara he de saber com baixar el grau als majors. Estic cargolada.


Resposta 4:

C # és un llenguatge que utilitzeu per crear un programa. ASP Net s’assembla més a un entorn on treballeu. Si us adoneu. Net té diferents versions que es poden utilitzar per crear codi que funcioni per a sistemes més antics o més nous. En teoria, una versió superior de .Net tindrà una compatibilitat endarrerida. No t’ho creguis. De vegades cal baixar la versió només perquè el codi funcioni en sistemes més antics. Quan això passi, molta sort. Ara tinc aquest problema perquè una característica d’una versió anterior d’ajaxtoolkit que funcionava perfectament ni tan sols sembla que sigui a la versió 17.1. Ara he de saber com baixar el grau als majors. Estic cargolada.


Resposta 5:

C # és un llenguatge que utilitzeu per crear un programa. ASP Net s’assembla més a un entorn on treballeu. Si us adoneu. Net té diferents versions que es poden utilitzar per crear codi que funcioni per a sistemes més antics o més nous. En teoria, una versió superior de .Net tindrà una compatibilitat endarrerida. No t’ho creguis. De vegades cal baixar la versió només perquè el codi funcioni en sistemes més antics. Quan això passi, molta sort. Ara tinc aquest problema perquè una característica d’una versió anterior d’ajaxtoolkit que funcionava perfectament ni tan sols sembla que sigui a la versió 17.1. Ara he de saber com baixar el grau als majors. Estic cargolada.


Resposta 6:

C # és un llenguatge que utilitzeu per crear un programa. ASP Net s’assembla més a un entorn on treballeu. Si us adoneu. Net té diferents versions que es poden utilitzar per crear codi que funcioni per a sistemes més antics o més nous. En teoria, una versió superior de .Net tindrà una compatibilitat endarrerida. No t’ho creguis. De vegades cal baixar la versió només perquè el codi funcioni en sistemes més antics. Quan això passi, molta sort. Ara tinc aquest problema perquè una característica d’una versió anterior d’ajaxtoolkit que funcionava perfectament ni tan sols sembla que sigui a la versió 17.1. Ara he de saber com baixar el grau als majors. Estic cargolada.


Resposta 7:

C # és un llenguatge que utilitzeu per crear un programa. ASP Net s’assembla més a un entorn on treballeu. Si us adoneu. Net té diferents versions que es poden utilitzar per crear codi que funcioni per a sistemes més antics o més nous. En teoria, una versió superior de .Net tindrà una compatibilitat endarrerida. No t’ho creguis. De vegades cal baixar la versió només perquè el codi funcioni en sistemes més antics. Quan això passi, molta sort. Ara tinc aquest problema perquè una característica d’una versió anterior d’ajaxtoolkit que funcionava perfectament ni tan sols sembla que sigui a la versió 17.1. Ara he de saber com baixar el grau als majors. Estic cargolada.