Quina diferència hi ha entre comprar un ETF de bons i comprar bons del Tresor dels Estats Units directament?


Resposta 1:

Si suposem que l'ETF en qüestió és un fons de tresoreria nord-americà, mantindrà una cistella de bons diferents agrupats al voltant de la banda de venciment objectiu del fons. També hi haurà una varietat de cupons representats dins del fons i, amb el pas del temps, l’ETF haurà de vendre els bons que cauen de la banda objectiu i comprar-ne més de temps. Així doncs, una ETF de tres anys "de 15 a 20 anys" sempre tindrà un perfil de durada que coincideixi amb aquesta banda.

En canvi, quan un compra un bons de Treasury Direct es tracta d’un bons individual amb un conjunt determinat de característiques: la data de cupó i venciment no canviaran. Cada any, la fiança s'aproximarà a la venciment i el comportament del mercat s'ajustarà en conseqüència.


Resposta 2:

Amb un ETF, esteu comprant una part d’un paquet d’obligacions que potser no podreu comprar a causa de l’import mínim requerit quan es liciten les obligacions.

A canvi, pagueu un diferencial o una taxa de gestió als patrocinadors i gestors d'ETF. I, com els fons mutus, si et passa alguna cosa a l'ETF malgrat que no hi ha res bàsicament amb els bons, heu de passar cargol. Encara no he vist que passi aquest escenari.