Quina diferència hi ha entre empreses, economia i comerç?


Resposta 1:

Tots aquests tres termes són interdependents i estan molt relacionats entre ells, però hi ha una diferència enorme.

El comerç és un termini ampli, significa diverses activitats relacionades amb la compra de vendes a gran escala, generalment requereix un gran capital i una gran influència. El comerç es fa a gran escala que té efectes en el mercat i el medi ambient.

D'altra banda, els negocis es podrien definir com una activitat econòmica realitzada per guanyar subsistència. És similar al comerç, passa a una escala menor i el motiu principal és guanyar mitjans de vida mitjançant beneficis.

L'economia es dedica a la producció, al consum, a la distribució i a la utilització de recursos ia la generació de desgast en un nivell superior. Normalment proporciona ajuda al comerç i als negocis sobre com fer, quan s’ha de fer, qui ho ha de fer.

Les edicions són benvingudes. Gràcies