Quina diferència hi ha entre llautó i metall?


Resposta 1:

La pregunta que mostra té problemes amb les definicions.

El llautó és un aliatge de coure-zinc barrejat en diferents proporcions.

El coure és un metall, també el zinc. Bàsicament parlant, es consideren metalls materials que presenten una aparença brillant, condueix electricitat i calor.

Què espereu si es combinen dos metalls? El metall de nou.

El metall és un títol que inclou molts elements metàl·lics i aliatges, com el coure, el zinc i el llautó


Resposta 2:

El llautó és un aliatge de dos metalls de coure i zinc (amb la possible addició d’uns quants altres metalls). El llautó realment brillant és al voltant d'un 90% de coure.

Els aliatges són més durs i forts que els metalls individuals, això es deu al fet que si s’utilitza un metall pur, per definició, tots els àtoms del metall tenen exactament la mateixa mida i es mantenen units per exactament els mateixos enllaços metàl·lics, per això, els metalls purs són fàcils d’estirar. Un cop afegiu algun altre metall que tingui una mida lleugerament més gran o menor que el metall base, de sobte, hi ha una barrera per poder moure els metalls.

Hi ha molt pocs metalls purs amb els que entrem en contacte, el paper d’alumini és d’alumini pur, però la majoria dels acers són aliatges de ferro amb carboni i algun altre metall, totes les monedes són aliatges de níquel, zinc i coure (amb alguns altres metalls ), els seus anells són aliatges d'or amb algun altre metall que fa que l'or sigui més dur com la plata, el níquel, el coure, el ruteni ...