Quina diferència hi ha entre el plasma sanguini i les cèl·lules sanguínies?


Resposta 1:

El plasma és la porció líquida de la sang i les cèl·lules són la posició sòlida. Poseu un tub de sang en una centrífuga i gireu-la a 3500 rpm durant 5 minuts la sang es separarà en 3 nivells. El líquid groguenc estarà a la part superior, aquest és el plasma. A sota mateix hi ha una fina capa blanquinosa ... que anomenem així de la capa Buffy. La capa Buffy està formada per cèl·lules blanques. El nivell més baix és el vermell i és on es troben els glòbuls vermells.


Resposta 2:

El plasma és només la part fluida de la sang en què es suspèn les cèl·lules i proteïnes i altres soluts. Aquest plasma constitueix una quarta part del fluid extracel·lular. El plasma es comunica constantment amb els líquids interstitucionals a través dels porus de les membranes capil·lars. Aquests porus permeten que passin tots els soluts del plasma tret de les proteïnes per alimentar els teixits.


Resposta 3:

La sang està constituïda per diversos components principals. El plasma és la porció líquida de sang no coagulada. Les cèl·lules, blanques, vermelles i plaquetes són la "part sòlida" Un cop els coàguls de sang - quan s'extreu per exemple, la part líquida es converteix en sèrum. La sang extreta es pot evitar de la coagulació mitjançant l'ús d'anticoagulants (com ETCH o heparina)