Quina diferència hi ha entre la desintegració beta i la desintegració de protons estudiada recentment?


Resposta 1:

En la física de partícules, la desintegració de protons és una forma hipotètica de la descomposició radioactiva en la qual el Protó decau en partícules subatòmiques més lleugeres com ara un pió neutre i un positró. Actualment no hi ha proves experimentals que es produeixin la desintegració de protons.

En física nuclear, la desintegració beta (β-desintegració) és un tipus de desintegració radioactiva en la qual s’emet un raig beta i un respectiu neutrí des d’un nucli atòmic. Mitjançant l’emissió de la càries beta, un neutró es transforma en un protó per l’emissió d’un electró o, per contra, un protó es converteix en un neutró per l’emissió d’un positró, canviant així el tipus de nuclid.