Quina diferència hi ha entre el "millor" i el "perfecte"?


Resposta 1:

El millor és usat per comparar alguna cosa amb altres coses. "Aquest cafè està bé, però és millor, i el que hi ha és millor." Alguna cosa que és "millor" potser no és gaire bona, sinó que és la millor de les opcions disponibles. "Si has de morir, de sobte és millor".

Perfecte és un judici sense comparació. Alguna cosa que és "perfecta" és exactament com hauria de ser. No hi pot haver res millor.


Resposta 2:

El millor és mesurar la qualitat d’alguna cosa i indica que actualment no hi ha res millor disponible en les circumstàncies que s’apliquen. Però, tot i que és el millor disponible ara, no vol dir que no es pugui millorar. Quan es millora, la versió nova es converteix en la millor. Però és quan només es pot millorar alguna cosa que esdevé perfecte.