Quina diferència hi ha entre la rigidesa de la flexió i la torsió?


Resposta 1:

La rigidesa de la flexió és la resistència a la càrrega transversal, és a dir, la flexió que es produeix a causa de la càrrega transversal és doblegada.

La torsió es retorça de membres. Passa en cas de càrrega lateral. Es mesura en termes de parell.

Per ser precises, la flexió es produeix a causa de "en la càrrega del pla" i es produeix la torsió a causa de la "càrrega fora del pla".