Quina diferència hi ha entre creure Déu i creure en Déu?


Resposta 1:

Creure en Déu només és creença en la mesura que es confirma la seva existència. Molt de la manera que creieu de l’existència de lladres i escorcolls, però no creieu en ells que no us convertiran en víctima.

La creença és una cosa molt pura i sagrada. És una cosa preciosa i innocent que no volem veure trencada o desgastada. Situar la seva creença dins d’alguna cosa és donar a aquella cosa o algú la seva confiança més profunda i profunda que li donaries a ells per protegir-se de la maldat del món.

Per donar la seva Creença, Fe i Confiança completament i íntegrament a alguna cosa, és el que posa la seva Creença dins d'ella. Té les vostres esperances, els vostres somnis i les vostres passions. Tots hem tingut moments en què les nostres meravelles i creences infantils es van trencar i “hem crescut”. Alguna cosa en què vam creure que no va estar a l’altura de la tasca i ens va treure de nosaltres, fent-nos sentir vulnerables i espantats ... Ens hi acostumem com a adult, però poques vegades recuperem plenament aquesta meravella infantil, no la forma en què va ser mínim.

Déu és considerat el protector últim. Per situar la seva creença dins d’ell es diu que no és cap altre que puguis trobar. És per això que hi ha una distinció entre els dos.


Resposta 2:

Creure en el Déu cristià pot ser només això, creure en Déu. Sense compromís. A més, alguns cristians no accepten o no estan preocupats pel sobrenatural sinó més pel concepte d’amor, bondat i perdó. Segueixen el ministeri terrenal de justícia i amor de Jesús. I està bé, tot bé.

Tot i això, creure en Déu, és entendre que Déu és real i és personal i vol comunicar-se amb vosaltres, beneir-vos i guiar-vos. Aleshores ompliu-vos amb l’Esperit Sant i comenceu a compartir / adorar Déu i escoltar directament Déu. en definitiva, un autèntic creient en Déu, coneix Déu i coneix la ment i la voluntat de Déu i treballa amb Déu per al Regne de Déu a la terra i a l’eternitat.

Si llegeixes la Bíblia i l’entens, veuràs que Déu (i Jesús) eren i són sobrenaturals. Tota la història de Déu i la relació de Déu amb el món material (univers, etc.) i les persones versen sobre Déu Totpoderós i el sobrenatural, des del principi de parlar de ser allò que veiem al nostre voltant avui dia. Encara no tenim cap altra resposta provable a la Primera Causa de l’Univers. Després tenim la història dels hebreus i està plena de la intervenció sobrenatural de Déu.

Després va venir Jesús! Un tipus de ningú, que no tenia feina de ningú, d’un lloc i d’un poble enlloc, que no era ric i no tenia poder polític, no va anar a la universitat i no va recórrer més de 150 km de casa seva. Però és un dels personatges més importants de la història i ha canviat la història del món i ha afectat la majoria de cultures i governs. La majoria de religions creuen en Jesús o, almenys, reconeixen que era un gran líder espiritual i més de la meitat de la població mundial confia en ell i en els seus ensenyaments (cristians i musulmans). Per què?

El sobrenatural! Jesús va fer miracles fantàstics sovint per fer amb la natura, com curar i multiplicar els aliments, convertir l’aigua en vi, caminar sobre l’aigua i frenar una violenta tempesta. Aleshores va fer augmentar la gent entre els morts, cosa que normalment és impossible. També va cridar l'atenció del Parlament jueu i finalment de les autoritats del Gran Imperi Romà que el van matar. Què va fer malament?

Va desafiar el nucli propi de l'establiment religiós i polític de l'antic Israel i va poder haver dirigit una revolta contra l'exèrcit romà a Israel. No va conduir a cap revolta, els jueus ho van fer ells mateixos més tard el 66–134 dC. Tot i això, Jesús va morir com a rei dels jueus segons el governador romà a Jerusalem, no és dolent per a un noi pobre ningú i, després, 1 i 2 dies posteriors, ROSA DEL MORTE! Ara, que és bastant sobrenatural, esteu d'acord?

A continuació, va començar un grup de jueus que van dir que van conèixer Jesús durant un període de 40 dies després que va ressuscitar entre els morts i aquestes 500 persones estranyes l'adoraven i el van acceptar com a Déu o el Messies, el representant sobrenatural de Déu Totpoderós. I què?

Aquestes 500 persones estranyes es van convertir en els seus deixebles i van fer miracles i signes sobrenaturals similars com Jesús i Jesús va dir que podrien i ho farien! També van dir que Déu havia vingut a viure en ells i no només estava amb ells. Aleshores van recórrer el món conegut fins a l’Índia i Espanya (que era com tu i jo anem a la lluna), fent miracles, desafiant les creences polítiques i religioses establertes i dient que Jesús era Déu i que s’havia ressuscitat dels morts. Després van dir que el seu poder sobrenatural estava amb ells i els fluïa.

Però no s’aturava aquí! Milions van creure que els primers deixebles i els seus conversos i l’Església cristiana van créixer a partir d’aquest i van prendre el poderós Imperi Romà i van establir nacions cristianes, imperis, emperadors i el món occidental que avui coneixem, així com representants cristians de tots els països del món. avui!

Com ha passat? Jesús no va escriure res, no sabem com semblava ni quants idiomes parlava ni quin te bevia, però el que sabem és que va canviar el món i ho és. És realment una mica de miracle.

Per tant, podeu creure en Déu i com Jesús i com la manera com va dir que s’estimen i compartir-vos pícnic amb els altres al parc local O podeu reconèixer qui és realment Jesús el Messies i inclinar l’orgull, el cor i els genolls davant Déu i digues "Mestre de l'Univers i de l'etern, perdona'm la meva arrogància humana i ajuda'm a creure i ser un dels teus!" Ara és el que jo anomeno miracle!


Resposta 3:

Creure en el Déu cristià pot ser només això, creure en Déu. Sense compromís. A més, alguns cristians no accepten o no estan preocupats pel sobrenatural sinó més pel concepte d’amor, bondat i perdó. Segueixen el ministeri terrenal de justícia i amor de Jesús. I està bé, tot bé.

Tot i això, creure en Déu, és entendre que Déu és real i és personal i vol comunicar-se amb vosaltres, beneir-vos i guiar-vos. Aleshores ompliu-vos amb l’Esperit Sant i comenceu a compartir / adorar Déu i escoltar directament Déu. en definitiva, un autèntic creient en Déu, coneix Déu i coneix la ment i la voluntat de Déu i treballa amb Déu per al Regne de Déu a la terra i a l’eternitat.

Si llegeixes la Bíblia i l’entens, veuràs que Déu (i Jesús) eren i són sobrenaturals. Tota la història de Déu i la relació de Déu amb el món material (univers, etc.) i les persones versen sobre Déu Totpoderós i el sobrenatural, des del principi de parlar de ser allò que veiem al nostre voltant avui dia. Encara no tenim cap altra resposta provable a la Primera Causa de l’Univers. Després tenim la història dels hebreus i està plena de la intervenció sobrenatural de Déu.

Després va venir Jesús! Un tipus de ningú, que no tenia feina de ningú, d’un lloc i d’un poble enlloc, que no era ric i no tenia poder polític, no va anar a la universitat i no va recórrer més de 150 km de casa seva. Però és un dels personatges més importants de la història i ha canviat la història del món i ha afectat la majoria de cultures i governs. La majoria de religions creuen en Jesús o, almenys, reconeixen que era un gran líder espiritual i més de la meitat de la població mundial confia en ell i en els seus ensenyaments (cristians i musulmans). Per què?

El sobrenatural! Jesús va fer miracles fantàstics sovint per fer amb la natura, com curar i multiplicar els aliments, convertir l’aigua en vi, caminar sobre l’aigua i frenar una violenta tempesta. Aleshores va fer augmentar la gent entre els morts, cosa que normalment és impossible. També va cridar l'atenció del Parlament jueu i finalment de les autoritats del Gran Imperi Romà que el van matar. Què va fer malament?

Va desafiar el nucli propi de l'establiment religiós i polític de l'antic Israel i va poder haver dirigit una revolta contra l'exèrcit romà a Israel. No va conduir a cap revolta, els jueus ho van fer ells mateixos més tard el 66–134 dC. Tot i això, Jesús va morir com a rei dels jueus segons el governador romà a Jerusalem, no és dolent per a un noi pobre ningú i, després, 1 i 2 dies posteriors, ROSA DEL MORTE! Ara, que és bastant sobrenatural, esteu d'acord?

A continuació, va començar un grup de jueus que van dir que van conèixer Jesús durant un període de 40 dies després que va ressuscitar entre els morts i aquestes 500 persones estranyes l'adoraven i el van acceptar com a Déu o el Messies, el representant sobrenatural de Déu Totpoderós. I què?

Aquestes 500 persones estranyes es van convertir en els seus deixebles i van fer miracles i signes sobrenaturals similars com Jesús i Jesús va dir que podrien i ho farien! També van dir que Déu havia vingut a viure en ells i no només estava amb ells. Aleshores van recórrer el món conegut fins a l’Índia i Espanya (que era com tu i jo anem a la lluna), fent miracles, desafiant les creences polítiques i religioses establertes i dient que Jesús era Déu i que s’havia ressuscitat dels morts. Després van dir que el seu poder sobrenatural estava amb ells i els fluïa.

Però no s’aturava aquí! Milions van creure que els primers deixebles i els seus conversos i l’Església cristiana van créixer a partir d’aquest i van prendre el poderós Imperi Romà i van establir nacions cristianes, imperis, emperadors i el món occidental que avui coneixem, així com representants cristians de tots els països del món. avui!

Com ha passat? Jesús no va escriure res, no sabem com semblava ni quants idiomes parlava ni quin te bevia, però el que sabem és que va canviar el món i ho és. És realment una mica de miracle.

Per tant, podeu creure en Déu i com Jesús i com la manera com va dir que s’estimen i compartir-vos pícnic amb els altres al parc local O podeu reconèixer qui és realment Jesús el Messies i inclinar l’orgull, el cor i els genolls davant Déu i digues "Mestre de l'Univers i de l'etern, perdona'm la meva arrogància humana i ajuda'm a creure i ser un dels teus!" Ara és el que jo anomeno miracle!


Resposta 4:

Creure en el Déu cristià pot ser només això, creure en Déu. Sense compromís. A més, alguns cristians no accepten o no estan preocupats pel sobrenatural sinó més pel concepte d’amor, bondat i perdó. Segueixen el ministeri terrenal de justícia i amor de Jesús. I està bé, tot bé.

Tot i això, creure en Déu, és entendre que Déu és real i és personal i vol comunicar-se amb vosaltres, beneir-vos i guiar-vos. Aleshores ompliu-vos amb l’Esperit Sant i comenceu a compartir / adorar Déu i escoltar directament Déu. en definitiva, un autèntic creient en Déu, coneix Déu i coneix la ment i la voluntat de Déu i treballa amb Déu per al Regne de Déu a la terra i a l’eternitat.

Si llegeixes la Bíblia i l’entens, veuràs que Déu (i Jesús) eren i són sobrenaturals. Tota la història de Déu i la relació de Déu amb el món material (univers, etc.) i les persones versen sobre Déu Totpoderós i el sobrenatural, des del principi de parlar de ser allò que veiem al nostre voltant avui dia. Encara no tenim cap altra resposta provable a la Primera Causa de l’Univers. Després tenim la història dels hebreus i està plena de la intervenció sobrenatural de Déu.

Després va venir Jesús! Un tipus de ningú, que no tenia feina de ningú, d’un lloc i d’un poble enlloc, que no era ric i no tenia poder polític, no va anar a la universitat i no va recórrer més de 150 km de casa seva. Però és un dels personatges més importants de la història i ha canviat la història del món i ha afectat la majoria de cultures i governs. La majoria de religions creuen en Jesús o, almenys, reconeixen que era un gran líder espiritual i més de la meitat de la població mundial confia en ell i en els seus ensenyaments (cristians i musulmans). Per què?

El sobrenatural! Jesús va fer miracles fantàstics sovint per fer amb la natura, com curar i multiplicar els aliments, convertir l’aigua en vi, caminar sobre l’aigua i frenar una violenta tempesta. Aleshores va fer augmentar la gent entre els morts, cosa que normalment és impossible. També va cridar l'atenció del Parlament jueu i finalment de les autoritats del Gran Imperi Romà que el van matar. Què va fer malament?

Va desafiar el nucli propi de l'establiment religiós i polític de l'antic Israel i va poder haver dirigit una revolta contra l'exèrcit romà a Israel. No va conduir a cap revolta, els jueus ho van fer ells mateixos més tard el 66–134 dC. Tot i això, Jesús va morir com a rei dels jueus segons el governador romà a Jerusalem, no és dolent per a un noi pobre ningú i, després, 1 i 2 dies posteriors, ROSA DEL MORTE! Ara, que és bastant sobrenatural, esteu d'acord?

A continuació, va començar un grup de jueus que van dir que van conèixer Jesús durant un període de 40 dies després que va ressuscitar entre els morts i aquestes 500 persones estranyes l'adoraven i el van acceptar com a Déu o el Messies, el representant sobrenatural de Déu Totpoderós. I què?

Aquestes 500 persones estranyes es van convertir en els seus deixebles i van fer miracles i signes sobrenaturals similars com Jesús i Jesús va dir que podrien i ho farien! També van dir que Déu havia vingut a viure en ells i no només estava amb ells. Aleshores van recórrer el món conegut fins a l’Índia i Espanya (que era com tu i jo anem a la lluna), fent miracles, desafiant les creences polítiques i religioses establertes i dient que Jesús era Déu i que s’havia ressuscitat dels morts. Després van dir que el seu poder sobrenatural estava amb ells i els fluïa.

Però no s’aturava aquí! Milions van creure que els primers deixebles i els seus conversos i l’Església cristiana van créixer a partir d’aquest i van prendre el poderós Imperi Romà i van establir nacions cristianes, imperis, emperadors i el món occidental que avui coneixem, així com representants cristians de tots els països del món. avui!

Com ha passat? Jesús no va escriure res, no sabem com semblava ni quants idiomes parlava ni quin te bevia, però el que sabem és que va canviar el món i ho és. És realment una mica de miracle.

Per tant, podeu creure en Déu i com Jesús i com la manera com va dir que s’estimen i compartir-vos pícnic amb els altres al parc local O podeu reconèixer qui és realment Jesús el Messies i inclinar l’orgull, el cor i els genolls davant Déu i digues "Mestre de l'Univers i de l'etern, perdona'm la meva arrogància humana i ajuda'm a creure i ser un dels teus!" Ara és el que jo anomeno miracle!