Quina diferència hi ha entre ser optimista i ser confiat?


Resposta 1:

Primer, permeteu-me aclarir alguna cosa ... tot i que sembli un tret positiu, la desconfiança implica que la persona està sobreestimant les seves veritables habilitats i no és bo ser massa confiada a la vida. Només persones inexpertes mostren sobreconfiança. L’experiència i la saviesa en faran confiat.

Ser optimista significa que mireu les coses de manera positiva, però es concentra més en els factors externs fora del vostre control.

Tenir confiança (no és confidencial) significa que encara mirau les coses de manera positiva, però sabeu que el poder que hi ha al vostre interior per efectuar aquests canvis i sempre es controla.


Resposta 2:

Optimista és una perspectiva de la vida. Vol dir que tens fe en el principi que les coses resultaran millor. Permet iniciar projectes i perseverar davant de les adversitats.

L’optimisme no exclou la precaució, la valoració realista de les condicions ni justifica la imprudència.

La desconfiança és essencialment confiar en tu mateix en allò que és raonable esperar, amb possibles efectes perjudicials per al vostre projecte.


Resposta 3:

Optimista és una perspectiva de la vida. Vol dir que tens fe en el principi que les coses resultaran millor. Permet iniciar projectes i perseverar davant de les adversitats.

L’optimisme no exclou la precaució, la valoració realista de les condicions ni justifica la imprudència.

La desconfiança és essencialment confiar en tu mateix en allò que és raonable esperar, amb possibles efectes perjudicials per al vostre projecte.