Quina diferència hi ha entre ser i jo?


Resposta 1:

"Jo" és un substantiu, "ser" és un verb. Aquesta és una manera de mirar-ho.

Hi ha 2 perspectives oposades aquí:

[a] "Ser" és real, és a dir, és una cosa similar a l'acció que succeeix en el moment, mentre que "jo" no és irreal (només una abstracció).

[b] El "jo" és real, és a dir, és l'origen transcendent de l'ésser com a acció, i l'ésser és simplement "el que fa el jo".

Quina d’aquestes visualitzacions és correcta? Resposta: tant i cap dels dos. La capacitat d’escollir una perspectiva que doni sentit a les coses és el poder humà que hem d’apreciar i comprendre per resoldre qüestions de significat i de ser.

Igual que la imatge de cares / gerro - "depèn de com miris el tema":