Quina diferència hi ha entre BeautifulSoup, Requests i Urllib?


Resposta 1:
  • BeautifulSoup és una biblioteca per extreure dades de fitxers HTML i XML. És particularment útil perquè no requereix que el marcatge de la font estigui ben format. Per exemple, tracta de les etiquetes que falten i les nidificacions incorrectes de la manera més senzilla possible.Requests és una biblioteca per construir i enviar peticions HTTPUrllib és una biblioteca per a URL obertes, llegides i analitzades.