Quina diferència hi ha entre el control del portador i el control obert?


Resposta 1:

Tots els controls són controls de portador. Simplement podeu veure les paraules:

“Paga a ……………………………………… o al portador”

Es poden pagar els xecs al beneficiari o un avalador en efectiu al taulell del banc i el banc només pot pagar l’import després d’haver rebut un reconeixement per part de la persona que rep els diners i el banquer no hauria de preocupar-se de la veritable identificació de la persona. rebre els diners

Quan les paraules - "portador" es canvien simplement per una línia, s'anomena xec de comanda i en el cas de comprovar la comanda, el banquer ha de verificar la identificació de la persona que rep l'import i el pagament i amb aquesta finalitat el banquer. comprovarà la prova identificativa, és a dir, permís de conduir, passaport, targeta de votant, AATHAAR, etc.

"Xec obert" significa un xec no creuat. El que havíem comentat als paràgrafs anteriors és sobre controls de portadors oberts o controls de comandes obertes.

Quan es dibuixen dues línies transversals paral·leles a la cara de la comprovació a la cantonada superior esquerra del xec, es coneix com a xec creuat.

Els xecs creuats s’han d’enviar només pel banc del compte del beneficiari i l’import no es pagarà en efectiu al taulell.

Els xecs del portador creuat o els xecs de comanda creuada només es pagaran per compte i, com a tal, en el cas de xecs creuats, el portador i la comanda no tenen cap sentit ja que la identitat de la part ja està assegurada mitjançant un compte amb el banc.


Resposta 2:

Xec de portador

Quan les paraules "o portador" impreses a la comprovació no s’anul·len, la comprovació s’anomena xec portador

Un xec del portador es fa pagador al titular, és a dir, es paga a la persona que el presenti al banc per encashment.

Tot i això, aquests xecs són arriscats, ja que si es perden aquests xecs, el cercador del xec pot cobrar el pagament del banc.

El xec de portador es pot transferir per simple lliurament; no necessiten aval. En paraules senzilles, un xec que es paga a qualsevol persona que el presenti per pagar al taulell bancari s’anomena “xec portador”.

Què és el xec creuat i el xec del portador del compte: feu preguntes

Què és el xec creuat i el xec del portador del compte: feu preguntes


Resposta 3:

Xec obert: quan el xec no té dues línies paral·leles a la cantonada superior esquerra del xec es diu que és un xec obert o xec sense creuar el pagament del qual es pot fer al taulell.

El xec portador és aquell quan no s’encreuà la paraula portador en el xec aquell que el seu nom s’esmenta al xec o el de la presentació del xec al taulell rep el pagament. Normalment les revisions del portador es consideren arriscades, ja que poden perdre's.


Resposta 4:

Xec obert: quan el xec no té dues línies paral·leles a la cantonada superior esquerra del xec es diu que és un xec obert o xec sense creuar el pagament del qual es pot fer al taulell.

El xec portador és aquell quan no s’encreuà la paraula portador en el xec aquell que el seu nom s’esmenta al xec o el de la presentació del xec al taulell rep el pagament. Normalment les revisions del portador es consideren arriscades, ja que poden perdre's.