Quina diferència hi ha entre el baix i el treble?


Resposta 1:

Claus?

Des del POV d'un laic, la claredat aguda és la bufeta alta, i la clau baixa per la banda baixa.

Si voleu obtenir més informació tècnica, la claredat aguda està centrada en (envolta) G4, raó per la qual es pot anomenar el clef G. Sovint s’anomena clava de grau F clef perquè està centrada en F3 (la línia entre els dos punts).

Hi ha altres claus, però l'únic que trobareu a la música és la peça C, que sembla:

Sempre hi ha una línia o espai situat al centre de la clapa, i aquesta nota sempre és C4. Aquesta clapa s'utilitza més sovint per a viola, en posició alta (C4 és la línia central del personal)

Si parleu d'àudio, la freqüència alta és una alta freqüència i la baixa és una freqüència baixa d'una ona i, tot això, cal dir-ho.


Resposta 2:

La resposta curta és la freqüència.

Resposta més detallada, les freqüències que controlen a l’Espectre d’àudio. L'espectre oscil·la entre 20 Hz (baix) i 20 kHz (alt)

En termes generals:

El baix fa referència a freqüències de gamma baixa. L’extrem baix de l’espectre és d’uns 20 - 500Hz. El baix es troba entre els 60–250 Hz. El baix baix és de 20 - 60 Hz. El baix controla com sona la música grassa o fina.

Treble fa referència a freqüències de gamma alta. L’extrem alt de l’espectre és d’uns 2 a 20 kHz. Treble controla el sonor de la música nítida o confusa.

El rang mitjà abasta 500 Hz - 2 kHz


Resposta 3:

El grau i el grau són diferents tipus de claus. Reconeixeríeu la paraula baix a partir d’uns quants instruments musicals com potser la guitarra baixa, el clarinet baix, el baix bateria, o potser des del quadre de control del vostre altaveu. En aquest cas, tots es refereixen a notes o sons baixos. Treble és la mateixa idea, però en lloc de les notes baixes, són notes del mig. Un altre tipus de claus són el tenor, l'alt i la soprano. Per tant, la diferència entre el grau i el treble és que el baix és més baix que aquest.