Quina diferència hi ha entre aproximar-se a alguna cosa (dins dels acadèmics) teòricament, metodològicament i empíricament?


Resposta 1:

Teòric: purament en paper.

Aquí és on es fan hipòtesis. Una forma pura d’afirmació que està a l’espera de demostrar-se veritat o no.

Exemple: "Hi ha un milió de forats negres a la galàxia". Una declaració que encara no està demostrada ni rebutjada.

Metodologia - El procés o un enfocament per demostrar un enunciat. Això pot passar fins i tot sense una hipòtesi. Un enfocament metodològic comença amb els fets o les figures i pràctiques conegudes i respon a la pregunta.

Empíric: purament mitjançant observació i càlcul. Un valor o fórmula empírica és la que es deriva per observació i la majoria de vegades és una constant. La constant de la planxa etc.

Dins dels acadèmics, tot això és cert.