Quina diferència hi ha entre el directori actiu i el autònom?


Resposta 1:
  • Quina diferència hi ha entre el directori actiu i el autònom?

Les estacions de treball i els servidors autònoms no són membres d'un domini d'Active Directory.

Els servidors i estacions de treball de membres són membres d'un domini d'Active Directory.

És tan senzill.

Tant els equips membres com autònoms que no són controladors de domini tenen la seva base de dades de comptes locals per a l'accés dels usuaris a la màquina.

Els que es trobin en dominis també poden concedir accés als usuaris amb un compte de domini des del domini al qual pertanyen O des d’un domini de confiança del seu domini.