Quina diferència hi ha entre un error d'execució, un error de simulació i un error de compilació?


Resposta 1:

Primer la meva resposta a Què és la recopilació, elaboració i simulació en VLSI? pot ser útil per llegir de primera línia.

Els errors de compilació es produeixen durant l’etapa de compilació quan es analitza el codi font i es comproven els errors de sintaxi. Moltes vegades, aquestes són fàcils d’entendre i de fàcil arreglar. Alguns cops, els errors que es produeixen durant la fase “d’elaboració” també són tractats com a errors de compilació, ja que es produeixen just després d’analitzar el codi, però durant la fase d’elaboració.

Els errors de temps d'execució són errors que es produeixen durant el temps d'execució (durant la simulació quan avança el temps). Poden ser problemes amb la codificació, com ara un problema de punter nul, un error aleatori de restricció, un error de colada, un accés sense restriccions a les matrius, etc.

Els errors de simulació també són errors que es poden produir durant la simulació. Però, a més dels errors de temps d'execució a causa de problemes de codificació, podrien ser errors marcats per un marcador / marcador, errors d'afirmació i la fallada de la prova o error per qualsevol altra comprovació que es pogués implementar.