Quina diferència hi ha entre “una parella” i “una parella”?


Resposta 1:

Una parella és dos de la mateixa cosa, i una parella sol implicar algun tipus de relació o connexió entre dues coses.

Un parell d'homes són dos homes. Si mirem dos homes i diem que són parella, normalment parlem d’alguna semblança o diferència destacable entre els dos homes.

Un parell d’homes també són dos homes. Però si mirem dos homes, dues dones o un home i una dona i diem que són parella, volem dir que semblen tenir un vincle romàntic o sexual fort entre ells.


Resposta 2:

La diferència es troba sobretot en el sabor de les paraules.

Un parell significa dos d'una mena, i sovint significa dos que es corresponen amb "un parell de sabates". Si apliqueu "un parell" a dues persones, pot ser que les seves personalitats estiguin ben combinades com "A les dues persones" Finalment, "una parella", ha evolucionat a un significat alternatiu que et referiré al Diccionari urbà per investigar ...

Una parella sovint significa dos, però no sempre. Alguns altaveus diran: "Dóna'm un parell d'ungles", quan vulguin diversos o un grapat petit. Una parella també pot significar dos individus, potser en una relació: "No són una parella bonica?"