Quina diferència hi ha entre un ANOVA de mesures repetides unidireccional i una prova t de mostres parelles?


Resposta 1:

Una manera RM RM ANOVA és una generalització d’un test t aparellat a una situació amb més de dues repeticions. Tanmateix, la RM ANOVA imposa supòsits força severs; un model multinivell o equacions d’estimació generalitzada (GEE) solen ser eines millors per a això.

A més, les proves prèvies són problemàtiques quan la fiabilitat de les mesures no és gairebé perfecta. Per tant, voldria planificar més de dos repetits i utilitzar una MLM


Resposta 2:

Hola,

La millor manera de pensar-ho és la prova t-sample par pair, aka (test t-test correlated-t-sample, match-test t-test) que s’utilitza per comparar un grup i només dues categories.

Quan la prova t ja no és adequada substituint la prova t per la prova F. El test F s’obté a partir d’una anàlisi de la variància.

L'anàlisi de la variància és també coneguda com ANOVA.

El procediment ANOVA més simple és l’ANOVA unidireccional amb un factor entre els subjectes.

Espero que això us hagi ajudat.

PS, aquesta resposta és la resposta que val el preu cobrat.

\ U0001f609