Quina diferència hi ha entre un mantra beej normal i un mantra beej tantrik? Quin és més efectiu?


Resposta 1:

Un mantra beej no és tàntric ni vedic. Un mantra de beej sempre és un mantra de beej. És l’arrel que significa una energia determinada. El mantra de beej que utilitzeu fa que el mantra sigui específic per a aquest propòsit.

El mantra en si, és allò que passa a ser vèdic o tàntric. Un mantra tàntric és aquell que utilitza beejmantra àmpliament perquè utilitza el coneixement de tàntra per controlar l'energia. Un mantra vèdic, un mantra de les escriptures vèdiques és aquell que es basa en la fe i la devoció.

Un mantra vèdic es basa en la bhakti o la devoció. Un mantra tàntric es basa en shakti o energia. Un mantra vèdic ofereix, un mantra tàntric invoca. Un mantra vèdic destaca la rendició, el respecte, la fe. Un mantra tàntric posa de manifest el coneixement, la força, la realització.

Per exemple:

Un mantra vèdic és:

Ya devi sarva bhuteshu, Shakti roopena samsthita; namah com tasyayi, namah com tasyayi, namah com tasyayi namo namah;

O Devi, que resideix en tot l’univers, que habita com a shakti en tots els éssers; Em vaig inclinar a tu, em vaig inclinar a tu, em vaig inclinar a tu.

Un mantra tantrik és:

|| Om aing hring kling chamundaye vicchai ||

No té sentit, ni estructura literària. Un mantra vèdic se centra en el llenguatge, les emocions que en provenen, els sentiments que hi ha al darrere. Un mantra tàntric se centra en la vibració, el so, l’energia del mantra. Es pot cantar a la ment un mantra vèdic, cal parlar-ne en veu alta amb un mantra tàntric.


Resposta 2:

Tots els mantres de beej, tret de Om, són mantres tàntrics. Tots els mantres esmentats als textos tàntrics s’anomenen mantra tàntrica. Els mantres esmentats en Vedas i els textos associats a vedas s'anomenen Vedra Mantra.

Om es menciona en text vèdic i tàntric per igual. Tanmateix, en el text tàntric, el mantra de Hreem beej generalment substitueix a Om.

Els manters Beej no tenen cap significat, però només són energia sonora i no és necessari conèixer-ne el significat. Tanmateix, l’explicació sobre aquests es dóna en diversos textos.

Els mantres vèdics es reciten amb rituals vèdics de recitació i els mantras tàntrics es reciten amb rituals tàntrics. Per als mantres vèdics següents, és obligatori el sampanara Upanayan o el Yajnopaveet samskara.

Mantra tàntrica només necessita una qualificació de bon guru.